Тайтън Гейт е сред отличените в класацията Deloitte Technology Fast 500™ EMEA

декември 14, 2017

Тайтън Гейт бе отличена от Делойт като една от най-бързо развиващите се технологични компании в региона на Европа, Близкия изток и Африка. След успеха си от октомври 2017 г. в класацията на Делойт за Централна Европа (Technology Fast 50 (#16) и Big 5 (#2)), ръстът от 802% подсигури на компанията 150-о място в Делойт Technology Fast 500™ EMEA, класация на 500-те най-бързо растящи компании в секторите: технологии, медии, телекомуникации, науки за живота в Европа, Близкия изток, Африка (ЕМЕА). Тайтън Гейт отбеляза 802% процентен ръст на приходите за периода 2013-2016.

За Програмата на Делойт Глобъл – Technology Fast 500 EMEA

Програмата Deloitte Global Technology Fast 500 ™ EMEA представлява обективна класация по индустрии, фокусирана върху технологичната екосистема. Програмата отличава технологични компании, които са постигнали най-високи темпове на ръст на приходите в Европа, Близкия изток и Африка (ЕМЕА) през последните четири години. Technology Fast 500 ™ EMEA е подкрепена от инициативите на Technology Fast 50, които класират технологични компании с висок ръст на приходите в различни държави или специфично дефинирани географски региони и са ръководени от Глобалната група на Делойт за индустриите „Технологии, Медии и Телекомуникации“ (ТМТ). Повече информация за програмата е налична на www.deloitte.com/fast500emea.

Класацията се провежда за 17-та поредна година, включвайки повече от 18 държави – Белгия, Франция, Финландия, Германия, Италия, Холандия, Турция, Великобритания, държавите от региона на Централна Европа. Победителите са избрани на базата на процентния ръст на приходите за периода 2013-2016.

Сред спонсорите на програмата е паневропейската борса Euronext, която помага на технологичните компании да финансират своя растеж и иновативни проекти чрез фондовия пазар; Oracle NetSuite, доставчик на облачно-базирани продукти и софтуерни решения за управление на финансите/цялостно управление на бизнес процеси (ERP), Управление на човешките ресурси и интеграцията на различните канали за продажби на софтуер (т.нар. omnichannel), който управлява бизнесa на компании в повече от 100 държави; Michael Pagе, призната като водеща специализирана консултантска компания за набиране на персонал.

За Делойт

Делойт се отнася към едно или повече дружества – членове на Делойт Туш Томацу Лимитид, частно дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Обединеното кралство („ДТТЛ“ ), както и към мрежата от дружества – членове и свързаните с тях дружества. ДТТЛ и всяко дружество – член са юридически самостоятелни и независими лица. ДТТЛ (наричано също “Делойт Глобъл“) не предоставя услуги на клиенти. Моля, посетете www.deloitte.com/bg/about, за да научите повече за тяхната глобална мрежа от дружества-членове.

Делойт предоставя одиторски, консултантски, финансово-консултантски, услуги по риска, данъчни и услуги, свързани с публични и частни клиенти в широк спектър от браншове.  Делойт предоставя услуги на всеки четири от пет компании  във Fortune Global 500® чрез  глобално свързана мрежа от дружества-членове в над 150 страни и територии, като осигурява възможности на световно ниво, задълбоченост и високо качество на услугите, за да отговори на комплексните бизнес предизвикателства пред клиентите. За да научите повече как близо 264 000 професионалисти от Делойт оставят значим отпечатък, може да се свържете с тях във Facebook, LinkedIn, или Twitter.